Thuật ngữ Followed link, Nofollowed link.

Followed link, Nofollowed link là gì?
Nofollowed link chúng ta còn hay gọi là Dofollow link, đơn giản đây là một loại liên kết từ các nguồn tài nguyên khác trỏ tới website của ta mà không có chức năng hạn chế bot của các bộ máy tìm kiếm truy cập, không bị gắn thuộc tính “nofollow”.

Khóa đào tạo SEO Seva Việt Nam

Nofollow link cũng là một loại liên kết như Follow link nhưng nó bị gắn trên mình 1 thuộc tính là hạn chế, không khuyến khích sự thâm nhập của bot trong các bộ máy tìm kiếm.

Trên thực tế trong quá trình làm Offpage trong SEO thì các webmaster vẫn coi trọng các Dofollow link hơn so với Nofollow link.

Bạn đã hiểu Followed link, Nofollowed link có nghĩa là gì chưa? Để hiểu và vận dụng Followed link, Nofollowed link vào SEO, các bạn vui lòng tham khảo Đào tạo SEO Seva.

Các bạn vui lòng liên hệ với Đào tạo SEO Seva tại địa chỉ: https://goo.gl/maps/6GMnqBY9amP2